Kullanım Şartları

İşbu kullanım şartları sizin Rengo oyununun, oyun içerisindeki satın alma işlemlerini ve ilgili diğer hizmetleri kullanımınızı düzenler.

Kullanım şartları Rengo ile aranızda hukuki bir ilişki kurmaktadır, bu sebeple kullanım şartlarını iyi okumanızı rica ederiz. Kullanım şartlarını kabul etmediğiniz takdirde Hizmetleri kullanmanız mümkün olmayacaktır.

Genel

Hizmetleri kullanmanız durumunda, işbu kullanım şartlarını okuyarak kabul ettiğinizi ve; cinsel içerikli, ahlaka aykırı, müstehcen, kişisel saldırı, zorbalık, taciz içeren, hukuka aykırı bir fiil içeren veya özendiren, bir kişiyi taklit eden veya kendini yanlış tanıtan, bir yasal uyarıyı, sorumluluk sınırını, patent uyarınızı, telif hakkını, markayı silen veya değiştiren, başkasının bir hakkını ihlal eden, virüs veya tehdit içeren, hizmetlerle etkileşime geçen veya zarar veren, yıkıcı veya zararlı bir davranışı içeren, reklam,  içeren materyali kullanmayacağınızı, paylaşmayacağınızı, dağıtmayacağınızı, erişilebilir hale getirmeyeceğinizi, aktarmayacağınızı; başkalarının hizmetleri kullanmalarına mani olmayacağınızı ve etkileşime girmeyeceğinizi, botlar, otomasyon servisleri, hackler veya hizmetlerle etkileşime geçecek bir üçüncü kişi uygulaması veya hizmetleri değiştirecek yazılım bir kullanmayacağınızı, bilgisayarlara ve sunuculara zarar vermeyeceğinizi veya hizmetler aracılığıyla başkalarının kişisel verilerini ele geçirmeyeceğinizi ve paylaşmayacağınızı; hesabınızdaki kişisel bilgilerinizin gerçek olduğunu; kabul ve beyan etmiş olmaktasınız.

Kullanım şartlarına uymaz veya uygunsuz şekilde davranmanız halinde hesabınız sınırlandırılabilir, engellenebilir veya kapatılabilir. Oyun içerisinde hile aracılığıyla elde ettiğiniz oyun-içi satın almalar hesabınızdan silinir.

Rengo herhangi bir üçüncü şahsın da işbu kullanım şartlarına uygun hareket edeceği taahhüdünde bulunmaz. Kullanım şartlarına uygun davranmayan üçüncü şahısların sebep oldukları zarardan herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Kişisel verileriniz, gerekli olduğu takdirde ve özellikle sizi suç olarak nitelendirilen ve hukuka aykırı olan bir eylemle bağdaştırdığı durumlarda, üçüncü kişilerle veya kurumlarla paylaşılabilir. Bu konuda daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. 

Fikri Mülkiyet

Hizmetlerimiz içerisinde bazı sanal kazanımlara sahip olabilirsiniz. İşbu kullanım şartlarını kabul ederek sanal kazanımlar üzerinde herhangi bir gerçek mülkiyet hakkına sahip olmadığınızı ve söz konusu kazanımların herhangi bir gerçek parasal değeri olmadığı kabul ve beyan edersiniz. Kendi isteğiniz doğrultusunda Rengo oyununu silmeniz durumunda, oyunda elde ettiğiniz oyun içi satın almalar silinebilir. Bu kaybolan veriler üzerinde hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Rengo oyunu üzerinden sizlere sağlanan içeriklerini kullanım şartlarında açıkça belirtilmeyen herhangi bir şekilde kullanmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, parçalara ayırmamayı ve değiştirmemeyi kabul ve beyan edersiniz.

Hizmetlerimizin Kullanımı

İşbu kullanım şartları ile Rengo sizin kullanıcı içeriğinizi, Gizlilik Politikasına uygun olarak, herhangi bir parasal karşılık ödemeden veya bir yükümlülük altına girmeden, kullanabilmeye, tekrar paylaşabilmeye ve yayınlayabilmeye yetkili olduğunu kabul edersiniz. Oyunumuzu oynayabilmek için gerekli her türlü donanım, internet bağlantısı dâhil olmak üzere, tarafınızca sağlanmalıdır. Ayrıca oyunumuzun kısa süreli olarak kullanılamaz durumda olmasından oluşan herhangi bir zararınızdan veya kaybınızdan Rengo kesinlikle sorumlu değildir. Hizmetlerimizin kullanılmasından kaynaklanan; sisteminizdeki hasarlardan veya veri kayıplarından, başka bir oyuncunun hareketleri dolayısıyla maddi veya manevi zararlarınızdan veya kayıplarınızdan, iki tarafın da önceden tahmin edemeyeceği bir kayıptan veya zarardan Rengo sorumlu değildir. Oyun içerisinde kullanmamız için soru önerilerinde bulunabilirsiniz. Ancak önerdiğiniz soruların oyunda kullanılacağına dair herhangi bir taahhütte bulunmuyor editör onayından geçtikten sonra yayına alındığını belirtiriz. İşbu kullanım şartları uyarınca önerdiğiniz soruyu oyunda kullanmamız durumunda, herhangi bir hak elde etmeyeceğinizi ve şahsınıza herhangi bir ödeme yapılmayacağını kabul etmiş olursunuz. Profilinizi serbestçe yaratabilir ve düzenleyebilirsiniz. Ancak takma adınız, profil fotoğrafınız ve sağladığınız diğer içerikler ile davranışlarınız aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır ve Rengo takma adınız ve diğer davranışlarınız konusunda aşağıdaki kurallarla bağlantılı olarak sınırlamalar yapabilir. Takma adınız, profil fotoğrafınız ve sağladığınız diğer içerikler ile davranışlarınız; başkalarının haklarını ihlal etmemeli, başka birini taklit etmemeli, herhangi bir politik veya ahlaka aykırı ibare veya görüntü içermemelidir. Oyun uygulamamızı kullanarak, kullanım şartlarına aykırı hareket etmenizin fotoğrafınızın veya kullanıcı adınızın silinmesi, engellenmesi veya değiştirilmesi sonuçlarını doğurabileceğini kabul etmektesiniz. Yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuka aykırı ve yasa dışı sayılabilecek davranışlarınızdan tamamen sizin sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz. Kullanıcı adınızın ve hesabınızı kullanarak gerçekleştirdiğiniz işlemlerin gizliliğini korumakla sizin sorumlu olduğunu belirtiriz.

İnternet Satın Almaları

Oyun içerisindeki satın alma işlemleri, faturalandırmalar ve alışverişler söz konusu internet platformu aracılığıyla yapılır ve onun kullanım şartlarına tabidir. Bu konularda herhangi bir sorun yaşamanız halinde söz konusu internet platformuyla iletişime geçmeniz gerekmektedir. Rengo’nun size oyun içi teklifler sunabileceğini ve bildirim gönderebileceğini kabul etmektesiniz.

Üçüncü Taraf İçerikleri

Oyunumuzu oynarken üçüncü taraf linkleriyle, reklamlarıyla veya içerikleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu linkler Rengo tarafından oluşturulmamaktadır, dolayısıyla bu internet sitelerini ziyaret ettiğiniz takdirde onların kendi kullanım koşulları geçerli olacaktır. Oyunumuz içerisinde gördüğünüz reklamlar üzerinde de bir takdir yetkimiz yoktur. Söz konusu reklamlara da kendi kullanım şartları ve gizlilik politikalarının uygulandığını belirtiriz.

Diğer

 İşbu kullanım şartlarında bahsi geçen haklarımızı size karşı kullanmamış olmamız gelecekte kullanmamıza engel teşkil etmeyecektir.  Zaman zaman hukuki, teknik ve yapısal sebeplerle gözden geçirip düzeltmemiz gerekebilir. Bu takdirde bir e-posta yoluyla size durumu bildireceğiz. Güncellenmiş kullanım şartlarımızı kabul etmeniz üzerine, oyunumuzu oynamaya devam edebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

E-posta: rengobilgi@gmail.com

 

 

 

 

 

Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Rengo tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır:

Rengo’nun ne tür kişisel veriler topladığını belirtmek,

Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,

Rengo’nun kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,

Rengo’nun işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve,

Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Uygulamayı Facebook üyeliğiniz ile giriş yaparak kullandığınız takdirde adınız, soyadınız, profil resminiz ve arkadaş listenizde yer alan kişilerin kullanıcı isimlerinden oluşan; uygulama içi satın alım gerçekleştirdiğiniz takdirde adınız, soyadınız, kredi kartı numaranızın ilk 6 son 4 hanesi, kredi kartı son kullanım tarihiniz, kredi kartınızın CVV numarası ve banka hesap bilgileriniz, işbu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere Rengo tarafından işlenebilecektir.

İşlemenin Hukuki Dayanağı

Uygulamaya girişin gerçekleştirilmesi, uygulamaya ilişkin ilerleme kayıtlarının tutulması, Uygulama ve hesap güvenliğinin sağlanması. KVKK m.5 F.2 c bendi uyarınca veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması; uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirilmesi halinde faturalandırma ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi. KVKK m.5 F.2 c bendi uyarınca veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması. KVKK m.5 F.2 ç bendi uyarınca veri işlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel Verileriniz; hukuki bir yükümlülüğümüzün bulunması halinde resmi kurumlar ile; mahkeme kararı ile talep edilmesi veya idari bir makamın talepte bulunması halinde talepte bulunan ilgili mahkeme ve idari makam ile paylaşılabilecektir. Ek olarak, uygulama aracılığıyla sağlamış olduğunuz, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda yer alan hukuki amaçlar ve dayanaklar ile ilgili alıcı grupları ile paylaşılmaktadır.

Alıcı Grubu

Aktarılan Kişisel Veriler, Aktarım Amacı, Aktarımın Hukuki Dayanağı, Fiziki Sunucu Hizmeti Sağlayıcıları, Ad, Soyadı, Profil Resmi, Arkadaş Listenizde Yer Alan Kişilerin Kullanıcı İsimleri, Çerez Bilgileri, Sunucu Hizmetinin Alınması

KVKK m.5 F.2 f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

 Kişisel verileriniz bizimle paylaşmış olduğunuz yönteme göre uygulama üzerinden Facebook aracılığıyla ya da uygulama içi satın alım gerçekleştirmeniz halinde ödeme uygulamaları vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında KVKK’nın 11.maddesinden doğan haklarınızı rengobilgi@gmail.com mail adresinden mail ile iletişime geçerek müracaat edebilirsiniz.

Profil Yaratma

Profilinizle bağlantılı olan kazanımları alt lisansa konu yapmamalı, kiralamamalı, satmamalı, hediye etmemeli, vermemeli veya herhangi başka bir şekilde başkasına transfer etmemelisiniz. Aynı şekilde, üçüncü bir kişinin oyun içerisindeki kazanımlarını da satın almamalı, kiralamamalı, hediye almamalı veya herhangi başka bir şekilde devir almamalısınız. Bu kuralın ihlali neticesinde üyeliğiniz sınırlandırılabilir, silinebilir ve bu durumda bir hak talep etmeyeceğinizi kabul ve taahhüt edersiniz.

Kişisel Bilgiler

Hiçbir koşulda; hukuka aykırı bir şekilde başka bir kişiye ait profil bilgilerine ulaşmayacağınızı, hukuka aykırı bir şekilde başkasına ait kişisel verileri elde etmeyeceğinizi, değiştirmeyeceğinizi ve paylaşmayacağınızı, platforma zarar verecek bir program hatası, virüs, çerez veya herhangi başka kötü niyetli yazılımı yüklemeyeceğinizi veya iletmeyeceğinizi kabul edersiniz.

İçerik

Herhangi bir şekilde; taciz sayılabilecek, ırkçı, uygunsuz, tehdit edici, dini veya herhangi başka bir şekilde ahlaka aykırı ve saldırgan, hukuka aykırı, başka bir kimsenin fikri mülkiyet dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal eden veya başkası hakkında gizli bir bilgiyi ilgilendiren bir içerik paylaşmamayı kabul ve taahhüt edersiniz.

Ticari Faaliyet

Oyunumuzu ve materyallerini reklam, takas, satış, gerçek hayatta para kazanmanızı sağlayacak herhangi bir şekilde kullanmamayı taahhüt edersiniz.

Hizmetlerimizin Yetkisiz Kullanımı

İşbu Kurallar ile birlikte herhangi bir şekilde; etkileşime girecek hile, bot, hack, mod veya başka bir yetkisiz yazılımı tasarlamamayı, kullanmamayı, satmamayı ve dağıtmamayı, başkalarının profillerine veya başkalarının bilgisayarlarına yetkisiz bir şekilde erişmemeyi, telif ve benzeri fikri mülkiyet haklarıyla korunan içerikleri kopyalamamayı, değiştirmemeyi, paylaşmamayı taahhüt etmiş olursunuz.